piątek, 22 marca 2013

Biografia Jana Twardowskiego

AUTOR: Magdalena Grzebałkowska
TYTUŁ: Ksiądz Paradoks: biografia Jana Twardowskiego
WYDAWNICTWO: Znak
 ROK WYDANIA: 2012

    Książkę Magdaleny Grzebałkowskiej Ksiądz Paradoks czyta się przysłowiowym jednym tchem. Odpowiednio tematycznie posegregowane treści, układają się sensownie w kolejne wątki z arcyciekawej biografii mało znanego, aczkolwiek sławnego księdza poety. Udanego dzieła  dopełnia część ilustracyjna, składająca się z barwnych i czarno białych fotografii, fragmentów listów, pocztówek wysyłanych przez Jana Twardowskiego do przyjaciółki Anny Kamieńskiej, uwagi do pracy doktorskiej księdza, czy pismo, w którym młodziutki chłopak piszę prośbę o przyjęcie go do Wyższego Seminarium Duchownego.

 Więcej niedługo na stronie Papierowych Myśli
    http://www.papierowemysli.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz