poniedziałek, 11 listopada 2013

11 listopada - Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodelgłości

Kolejny raz wspominamy dzień, w którym Polska odzyskała wolność, swoją utraconą tożsamość. Proces "wyrywania się" z rąk zaborców odbywał się stopniowo, z wielkim poświęceniem polskich serc pełnych miłości do Matki Ojczyzny. Wielu na Jej ołtarzu złożyło młode życie, trud, szczęście, marzenia, aby dać przyszłym pokoleniom perspektywę życia w wolnym, suwerennym kraju. To co wtedy się wydarzyło, jest nie tylko świetlanym wydarzeniem, naszą chlubą i... dniem wolnym od pracy, ale i zadaniem, które każdy, na tyle, ile może i w zależności od funkcji społecznej, powinien codziennie wykonywać.


Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie
fot. Anna Nogaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz