sobota, 7 lutego 2015

Przez zabawę do Boga      AUTOR: Beata Legutko, Marta Wielek
      TYTUŁ: Adwent i Boże Narodzenie: dzieci poznają
      WYDAWNICTWO: M
      ROK WYDANIA: 2014 

    Adwent i Boże Narodzenie – niedawno używaliśmy tych słów często i  żyliśmy atmosferą świąteczną. Teraz już zbliża się wielkimi krokami okres Wielkiego Postu ale warto jeszcze raz wrócić do tamtych chwil dzięki książce jaką przygotowały dwie autorki: Beata Legutko i Marta Wielek. Czas szybko mija i zanim człowiek zda sobie z tego sprawę stanie przed kolejnym czasem przeżywania radości Narodzenia Pańskiego. Natomiast niektórzy z rodziców czy tez katechetów znów będą zastanawiać się jak przekazać dziecku wiedzę na temat tej wielkiej tajemnicy wiary i jak zachęcić do uczestniczenia, choć po części świadomego, w obrzędach sprawowanych wtedy w Kościele.

    Propozycje autorskie w omawianej książce są różnorodne i powinny zaspokoić nawet najbardziej wymagających. Przygoda zaczyna się od krótkiego wstępu, z którego czerpiemy garść cennych informacji na temat wrażliwości duchowej dziecka, jego podejścia do religii a ściślej rzecz ujmując do Boga. W tym mini rozdziale pojawiają się inspiracje mające ukierunkować opiekunów w formowaniu pierwszych zalążków wiary i młodego człowieka oraz przestrogi przed nieumiejętnym z nim postępowaniem. Zwrócona zostaje uwaga na znaki i symbole oraz powtarzalność gestów, dzięki którym dziecko bardziej przyswaja wiedzę i bardziej rozumie to, czego jest świadkiem, to co dzieje się na ołtarzu. Stąd też książka oferuje moc pomysłów wykorzystujących taką formę prezentacji treści, co przedstawione jest w sposób przystępny i obrazowy. Ważne jest to, że autorki nie zapomniały poinformować czytelnika w jaki sposób ma korzystać z książki, przybliżając mu poszczególne jej elementy i sposób ich odczytywania.
    Każdy fragment zaczyna się od wprowadzenia w omawiane sytuacje, czyli tzw. „Ściąga dla rodziców”. Mamy więc wyjaśnienie w sposób prosty ale z uwzględnieniem najważniejszych dla dziecka informacji (co ma być podpowiedzią przy tych trudniejszych pytaniach pociech) np. na temat Adwentu czy Wigilii. Krótkie omówienie zwieńczone jest słowniczkiem, gdzie wyjaśnione są podstawowe pojęcia odnoszące się do omawianego tekstu. Po takim wstępie pojawiają się przykłady celebracji, czyli jak przekazać młodemu słuchaczowi to na czym nam zależy. Są tu propozycje rozmowy, zabaw, czytania określonych fragmentów z Pisma Świętego. Warstwę  tekstualną ubarwiają lekcje praktyczne, czyli np. sposób wykonania wieńca adwentowego czy lampionu albo kalendarza (z drobnymi upominkami – drobne gadżety czy słodycze). Autorki tłumaczą także sposób przygotowania Tablicy  dobrych uczynków, Żłóbka czy Schodków dla dzieciątka. Ciekawym dodatkiem są pieni adwentowe i przepisy na zakwas, barszcz, uszka i oczywiście pierniczki świąteczne, lukier a także….opłatki.
   Bardzo pomocnym jest także Ewangeliarz przygotowany specjalnie na potrzeby młodego odbiorcy. Jest to przytoczone Słowo Boże (na konkretny rok A, B, C) oraz główna myśl pod tekstem właściwym., wyjaśniająca rodzicom czy katechetom przeczytany fragment z zaznaczeniem głównego wątku rozważań. Następnie pojawia się sposób prezentacji, czyli jak to przekazać dziecku aby zrozumiało możliwie najwięcej.
   Druga część książki dotyczy okresu Wigilii i Bożego Narodzenia i zbudowana jest według schematu wcześniejszego. Pełna jest również ciekawych pomysłów: zabaw i rozmów na temat wiary. Całość kończy się modlitwą za dzieci Janusza Korczaka, co jest dobrym zakończeniem i przysłowiową „kropka nad i”.

   Ta niewielka pod względem objętości książka, formatu A4 z dużą zawartością ciekawych pomysłów mających przybliżyć dzieciom czas Adwentu i Bożego Narodzenia jest bardzo dobrą pomocą. I warto podkreślić, że może posłużyć na kilka lat, bo oprócz tego, ze pełna jest dobrze przygotowanych propozycji, to uwzględnia każdy rok liturgiczny. Także nie może być mowy o nudzie a dzieci z pewnością chętnie będą odpowiadać na skierowane do nich zaproszenie a przede wszystkim zbliżą się bardziej do Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz