poniedziałek, 30 marca 2015

W Drodze - Kościół Życie SpołeczeństwoDrugi w tym roku numer miesięcznika W Drodze zabiera czytelnika w podróż w kilku różnych kierunkach. Znajdą dla siebie interesujące ścieżki ci, którzy interesują się poezją, filmem, dobrą książką a przede wszystkim religią, przedstawianą tu wielokontekstowo, czasem bardziej od strony teologicznej innym razem społecznej czy historycznej.

Do niektórych najbardziej przemawia słowo „ żywe” czyli takie bardziej naturalne, z pierwszej ręki . Szansą na usłyszenie takiego głosu są wywiady, pośrednio wypełniające zapotrzebowanie na ten typ medialnej informacji. Chodzi tu przede wszystkim o autentyzm, czyli  możliwość bliższego zapoznania się z osobą. Ma się wtedy odczucie rzeczywistej rozmowy, przez co lektura jest przyjemniejsza. Artykułem z tej właśnie półki jest np. wywiad z wolontariuszką poznańskiego hospicjum Palium, autorką książek (Chorowitka i Zorkownia), laureatką w konkursie na najlepszy blog Literacki  Roku 2011. W poruszający sposób opowiada o swojej pracy, o tym jak podchodziła do zawodu na początku i po kilku latach stażu, o codziennym życiu w hospicjum i co jej daje codzienne przebywanie  z ludźmi zbliżającymi się nieuchronnie do śmierci.
Druga rozmowa, tym razem z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem, dotyka problemu współczesnego funkcjonowania Kościoła i prób jego zniszczenia. Pojawia się tu m.in. dyskusja a temat jego struktur, zarówno tych prawnych, zinstytucjonalizowanych jak i tych duchowych. Rozmówcy wplatają w wątek wiele czynników: trochę historii, pojęć i innych kontekstów pomagającym im dojść do konsensusu. Sprowadzają  w końcu dyskusję do problemu poszukiwania wiary we wspólnocie , roli sakramentów i ogólnego traktowania swojego życia religijnego przez ludzi. Nie mogło też zabraknąć wspomnienia o churchingu i jego wpływu na wzrost wiary, zaangażowaniu parafian w rozwój ich lokalnego Kościoła i zwrócenia uwagi na indywidualizm oraz radość bycia we wspólnocie.
Kolejny wywiad, który chciałabym zaproponować dotyczy kościoła we Francji i problemów z jakimi się boryka.  Ojciec Franck Lamautre próbuje przekonać, że kryzys religijny dotyk jacy tego państwa nie jest wcale jeszcze tak duży, jak podają media. Wskazuje  też  przyczyny takiego stanu rzeczy a więc m.in. nieumiejętność wyjścia do świata współczesnego, odpowiedzenia na jego głos. Zwraca uwagę na fakt indyferentyzmu, wszelkie obojętności na to, co się dzieje wewnątrz Kościoła np. młodych ludzi.  Zwraca się też  w stronę historii  - z roku 1954 i 1968, które mogły być przyczyną odejścia księży z kapłaństwa. Autor widzi jednak przyczynę głębszą  gdzieś obok , co sprawnie motywuje wieloma przykładami. I ogólnie w artykule pojawia się wiele cennych wiadomości na temat Kościoła we Francji – o zaletach laickości, opozycji miasto-wieś w rozwoju życia religijnego.

Paweł Wolski wychodzi z ciekawą propozycją spojrzenia na osobę kapłana i jego codzienna pracę. Zwraca się do niego (jako do uniwersum)  w pierwszej osobie, wymieniając po kolei swoje pragnienia co do wizerunku dobrego księdza. Nie idealnego, ale bożego. Wspomina w tym krótkim expose o karierowiczostwie, poświęceniu, dialogu z młodymi, modlitwie, przebaczeniu  i ogólnej kulturze dnia codziennego. Bardzo ciekawe spojrzenie.
Z podpowiedzią jak ewangelizować we współczesnym świecie przychodzi Anna Sosnowska. Poruszając ten temat wplata w niego dużo rozważań dotyczących  egoizmu w działaniu i chęci budowania Kościoła i świata tylko własnymi rękami. Zwraca też uwagę na brak szacunku do czyjegoś zdania i światopoglądu oraz brak pokory, co odwodzi z powodzeniem ludzi od wiary.

A jak to jest z omawianym już na tysiące sposobów i w rożnych kontekstach Harrym Poterze ? Milena Kukla podzieliła się swoim cennym zdaniem na temat magii i zabobonów w Kościele XXI wieku. Szuka miejsc rozprzestrzeniania się „zarazy” i utraty więzi z Bogiem, wyrażając swój sprzeciw do potępiania przez wielu (szczególnie księży) książki pani Rawling. Autorka pokazuje, że jest inaczej niż myśli wielu, którzy skazali taką lekturę na stos.
Mnie szczególnie urzekła wypowiedź dominikanina Wojciecha Dudzika na temat modlitwy, jej istoty. W przystępny sposób ale wymownie i  głęboko opisuje więź  z Ojcem. Pisze o trudności otwarcia się na Boga, o kryzysach modlitwy i tajemnicy Spotkania dwóch rzeczywistości -  boskiej i ludzkiej podczas dialogu, jaki wpisany jest w serce każdego człowieka.

Oprócz tych propozycji warte uwagi są inne poruszane kwestie. Choćby artykuł:  Granice kompromisu – rozmowa z ojcem Józefem Puciłowskim na temat trudnych czasów po 1945 r. dla życia Kościoła, szczególnie duchowieństwa ; czy również rozmowa ale z K. Hołownią, dotykająca jego przeżywania wiary a także spojrzenia na sytuacje z jakimi boryka się współczesny Kościół. Jest także wyjątkowy, bo bardzo osobisty, artykuł traktujący o niedawno zmarłym poecie Stanisławie Barańczaku, z którym autor znał się osobiście. Nie mogło zabraknąć recenzji książkowych filmowych, co jest bardzo ważnym dodatkiem i takim antraktem w lekturze dłuższych treści.

Informacja ta ukazała się po raz pierwszy na stronie Papierowe Myśli

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz