czwartek, 16 kwietnia 2015

W kluczu Bożego Miłosierdzia i wielkanocnej radości
 Wydawnictwo Promic wydało kilka książek odwołujących się do uroczystości jaka miała miejsce w ostatnią niedzielę.Uwagę poświęciłam Dzienniczkowi (jego wersji miniaturowej), którą można wszędzie, bez problemu ze sobą zabrać. Leciutka, małego formatu książeczka może towarzyszyć w podroży, zmieści sie do kieszonki plecaka czy torebki. I dobrze, bo warto mieć przy sobie rzecz traktującą o Bożym Miłosierdziu, zatopić się w głos Boga aby w czasie smutku dodać sobie otuchy albo po prostu napełnić się Miłością. Większy format również dostępny w Wydawnictwie, także dla każdego znajdzie się coś w zależności od konkretnej potrzeby.
Św, Siostra Faustyna Kowalska ur. w Głogowcu 25 sierpnia  1905 roku. Przyszła na świat w bardzo ubogiej rodzinie i dlatego od wczesnej młodości  musiała pracować w charakterze służącej. Już od dziecięcych lat (a dokładnie kiedy miała 7. rok życia) słyszała głos Pana, wzywa jacy ja do szczególnego posłannictwa w świecie. Wołanie Łaski stało się mocniejsze kiedy osiągnęła pełnoletniość. Podczas zabawy tanecznej słyszy takie oto zadnie: Dokąd cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? Dz 9. No i potem potoczyło się już wszystko własnym - Bożym rytmem,cho nie bez przeszkód i rozczarowań. Młoda dziewczyna usilnie starała się zostać siostrą zakonną ale spotykała się z kilkoma odmowami. Dopiero w 20. Tym roku życia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwszego maja 1933 przystępuje do złożenia ślubów wieczystych. 22 II 1938 r. doznaje prywatnego objawienia , w którym Jezus zwraca si1)ę do niej z prośba namalowania obrazu. Siostra prosi malarza E. Kaizmirowskiego aby pomógł jej zrealizować te prośbę. Życie Faustyny zanurzone jest w Miłosierdziu Bożym do początku ale także  w cierpieniu ciała i ducha. Oprócz smutku duszy przeżywanego w intencji grzeszników dotyka ja także choroba fizyczna – gruźlica płuc. Dobrze, że znalazła duchowego przewodnika, który cierpliwie wysłuchiwał jej spowiedzi i wierzył słowom jakie do niego kierowała. Dzięki prośbie tego kapłana siostra Faustyna zaczęła pisać dzienniczek, gdzie opisywała dokładnie swoje przeżycia dnia codziennego. Ułatwiało to kapłanowi prowadzenie jej osoby.
W 33. r. Faustyna umiera. W 1952 r. ruszył już proces informacyjny w sprawie zbierania opinii o jej świętości. Ks. Alojzy Zuchowski SAC przedstawił dowody na jej szczególne posłannictwo. Natomiast opinie o świętości wydał ks. Michał Sopoćko i Józefa Andrasza TJ.

Beatyfikacja – 18. IV. 1993
Kanonizacja – 30. IV. 2000


Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski ..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu...
Święta Siostro Faustyno - módl się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz