piątek, 26 lutego 2016

"Pielgrzym" Nr 4
W lutowym wydaniu czasopisma „Pielgrzym” Tematem Numeru jest artykuł ks. Sławomira Kunki Smak Bożego miłosierdzia. Podejmuje w nim dość szeroko kwestię grzechu i oczyszczenia z niego ,darowania win. Wychodząc od obrazu miłosiernego Ojca, który z Krzyża modlił się za swoich oprawców, wspomina o fakcie Zmartwychwstania Chrystusa, potwierdzającym wszechmoc Bożą. Kolejna część artykułu traktuje o sytuacji człowieka uwikłanego w grzech, co rodzi zakłócenie harmonii Miłości w stworzeniu. Autor przybliża także pojęcia kary wiecznej i doczesnej za grzech oraz tajemnicę świętych obcowania w kontekście tematu miłosierdzia oraz  darowania win. I ostatnim, dokładnie omówionym wątkiem jest Odpust Jubileuszowy w Roku Miłosierdzia a także znaki jakie mu towarzyszą - Jubileuszowa pielgrzymka I  Drzwi Święte.

W dziale Felieton znalazł się tym razem m.in. tekst ks. Antoniego Dunajskiego Świadek Wiary na  Rok Miłosierdzia. To  krótka opowieść o rosyjskiej poetce Elizawiet Jurniewnej Pilenko. Jako 14-latka opatrywała rany młodych ludzi maltretowanych przez policję podczas rewolucji rosyjskiej w 1905 roku. Na studiach w literackim środowisku akmeistów, jako jedyna kobieta wśród mężczyzn podjęła studia  z filozofii religia  - co ważne była wtedy osobą niewierząca. Mimo wszystko walczyła o swoją wiarę,  bo chciała zrozumieć Ewangelię Jezusa. Czy jej się to udało? I jak potoczyło się dalej jej burzliwe życie?

Bardzo ciekawą rozmowę przeprowadziła Iwona Demska z najstarszą w Polsce profesjonalną didżejką. Nie  poddając się ograniczeniom, wynikającym z  racji wieku, łamie stereotypy i zabawia na imprezach tłumy młodych oraz starszych ludzi. A mowa o  Wirginii Szmyt czyli DJ Wice,  królowej nie jednej imprezy, nie tylko w kraju ale także za granicą. Pytana o swoją pasję i jak się to wszystko zaczęło  przybliża czytelnikowi nie tylko swoje aktualne zajęcia, ale wspomina o planach na przyszłość. Naprawdę warto dowiedzieć się czegoś o takiej sobie, bo właśnie tacy ludzie zarażają innych optymizmem i chęcią do życia.
Natomiast w dziale Duchowość Adam Hlebowicz zapoznaje nas ze świętą Dorotą – mistyczką Północy. Życie tej kobiety było trudne i piękne bo w wieku 6. Lat została poparzona wrzątkiem i w kilka lat później otrzymała dar ukrytych stygmatów. Towarzyszyły jej także wizje Zmartwychwstałego Jezusa po przyjęciu Najświętszego Sakramentu. W ten bogaty duchowo świat wkracza pewnego dnia mężczyzna i zawiera z Dorotą związek małżeński. Jej życie ulega zmianie a za niedługi czas zmienia całkowicie swój kierunek. Kogo zainteresowała ta historia  powinien sięgnąć do przedstawianego artykułu.

No i nie zabrakło jak zawsze newsów z diecezji Peplińskiej, ciekawostek biblijnych, felietonów oraz artykułów z zakresu Zdrowia i Urody. Warto zapoznać się także z reportażem z Collegium Marianum – czyli katolickiego liceum dla chłopców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz