Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

Ustanowiona przez Irenę Parandowską w 1988 r., żonę pisarza Jana Parandowskiego, prezesa Pen Clubu w latach 1933-1978. Przyznawana jest corocznie.

Laureaci:

Jerzy Turowicz (1988)
Zbigniew Herbert (1989)
Gustaw Herling-Grudziński (1990)
Andrzej Kuśniewicz (1991)
Leszek Kołakowski (1992)
Julian Stryjkowski (1993)
Stanisław Lem (1994)
Ryszard Kapuściński (1995)

Stanisław Barańczak (1996)
Tadeusz Różewicz (1997)
Kazimierz Brandys (1998)
Jan Józef Szczepański (2001)
Tadeusz Konwicki (2002)
Jacek Bocheński (2006)
Anna Świderkówna (2007)
Michał Głowiński (2008)
Julia Hartwig (2009)
Sławomir Mrożek (2010)
Jerzy Jedlicki (2012)

Ryszard Krynicki (2014)
Adam Zagajewski (2015)

Strona internetowa Pen Clubu 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz