Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego

Ufundowana  z inicjatywy Komitetu Kultury Niezależnej w 1985 r. W 1995 r. została rozwiązana. Reaktywowała ją Kazimiera Kijowska wspólnie z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Wśród jurorów znajduje się: Włodzimierz Bolecki, Tomasz Burek, Kazimiera Kijowska, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Nyczek, Dobrosława Platt, Marta Wyka. Nagroda przyznawana jest za całokształt twórczości lub książkę, szczególnie prozę, krytykę literacką i artystyczną, historię i problematykę społeczną. Dzieło powinno odznaczać się precyzją myśli i pięknym słowem oraz istotnymi walorami poznawczymi.

Laureaci:

1996 - Ryszard Legutko - za Etykę absolutną a społeczeństwo otwarte
1997 - Henryk Waniek - za książki:Hermes w Górach Śląskich,Opis podróży mistycznej z Oświęcimia  do Zgorzelca 1257-1957, Pitagoras na trawie
1998 -  Paweł Lisicki - za zbiór esejów Doskonałość i nędza
1999 - Antoni Libera - za Madame
2000 - Janusz Krasiński -  za cykl powieści Na stracenie, Twarzą do ściany, Niemoc
2001 -  Włodzimierz Odojewski - za powieść Oksana i zbiór opowiadań Jedźmy, wracajmy...
2002 -  Dawid Bieńkowski - za powieść Jest
2003 - Marek Łatyński - za Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych
2004 - Bronisław Wildstein -  za tom opowiadań Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością
2005 - Dariusz Karłowicz - za książkę Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei
2006 -  Dariusz Gawin -  za książkę Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku
2007 -  Zbigniew Kruszyński - za zbiór opowiadań Powrót Aleksandra
2008 - Maciej Urbanowski - za książkę Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006
2009 - Andrzej Dobosz - za tom felietonów „Ogrody i śmietniki” (Biblioteka Więzi)
2010 - Jan Polkowski - za tomik wierszy Cantus
2011 - Agnieszka Kozłowska -  za książkę "Wojny kultur i inne wojny"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz